Pracownia intelektualna

Dziecięca matematyka

Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka jest równie ważne, jak wzmacnianie sfery ruchowej, społecznej czy emocjonalnej. Rozwijanie logicznego myślenia kształtuje intuicyjnie w umyśle dziecka pojęcia, które będą punktem wyjścia do nauki matematyki na kolejnych etapach edukacyjnych, pozwolą także dobrze sobie radzić w sytuacjach życiowych. Właściwie kształtowane pojęcia matematyczne będą rozwijały umysł dziecka, decydowały o powodzeniu w nauce, pozwolą osiągnąć ponadprzeciętne efekty w szkolnej nauce matematyki.

Sprzyjają temu takie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci mają wielokrotnie możliwość manipulowania różnorodnymi przedmiotami.

Bazujemy na tematyce interesującej maluchy, czyli kolorach, kształtach, liczeniu, oraz na zmysłowym poznawaniu świata. Zachęcamy do doświadczania dotykiem, badania faktur przedmiotów, określania ich ciężkości czy wielkości, klasyfikowania. Pomocą służą nam wiersze, wyliczanki i piosenki, bawimy się matematyką wszędzie, w sali, ogrodzie a nawet podczas mycia rączek. Rozbudzamy dziecięcą ciekawość świata

Dziecięce miganie

Dziecięce miganie to możliwość komunikacji z maluszkami za pomocą gestów, zanim jeszcze zaczną mówić. To wspaniała zabawa oparta o proste gesty, które służą do opisywania przedmiotów, potrzeb i uczuć maluszka, który nie potrafi jeszcze przekazać tego samego słowami.

Stosowanie języka migowego u maluszków stymuluje i ułatwia naukę mówienia.

Miejsce na najwyższym poziomie
BabyCare to miejsce, w którym dziecko traktowane jest z szacunkiem i czułością. O tym, jak powstało i jakie są jego założenia, opowiadają założycielki ...
Wpływ muzyki na rozwój dziecka
Muzyka jest sztuką potrzebną ludziom, ponieważ przez nią i w niej tworzą oni swój świat przeżyć i wzruszeń wzbogacających życie. Muzyka wyostrza ...
Rozwój mózgu dziecka w pierwszych latach życia
Dzieci uczą się od najwcześniejszych chwil swojego życia, już w brzuchu matki.
© BabyCare 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.